Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

Zoradiť podľa:

Zosnulí

#

Ladislav Horváth

Miesto pohrebu

Cintorín Švábovce

Dátum úmrtia

13.10.1952 - 05.11.2020

#

Eva Krigovská

Miesto pohrebu

Dom smútku Spišská Belá

Dátum úmrtia

09.04.1962 - 02.08.2020

#

Erik Jurčák

Miesto pohrebu

Miesto pohrebu

Dátum úmrtia

28.04.2000 - 24.07.2020

#

Janko Sedlák

Miesto pohrebu

Miesto pohrebu

Dátum úmrtia

02.05.2000 - 24.07.2020

#

Danka Scholtzová

Miesto pohrebu

Cintorín, 059 01, Spišská Belá

Dátum úmrtia

16.11.1967 - 30.04.2018

#

Janka Antalová

Miesto pohrebu

Miesto pohrebu

Dátum úmrtia

20.03.1960 - 23.04.2018

#

Jozef Zamiška

Miesto pohrebu

Miesto pohrebu

Dátum úmrtia

12.01.1964 - 17.04.2018

#

Jozef Džurňák

Miesto pohrebu

Kostol sv. Michala, Hlavná, Toporec

Dátum úmrtia

26.03.1936 - 02.04.2018

#

Eduard Heldák

Miesto pohrebu

Kostol, Ždiar

Dátum úmrtia

04.02.1954 - 29.03.2018

#

Helena Štecová

Miesto pohrebu

Kostol, Slovenská Ves

Dátum úmrtia

17.08.1935 - 17.03.2018

#

Jozef Sliva

Miesto pohrebu

Rímsko-katolícky kostol svätej Anny, Ladislava Medňanského, 059 01, Spišská Belá-Strážky

Dátum úmrtia

07.01.1953 - 11.03.2018

#

Mária Galliková

Miesto pohrebu

Kostol, Slovenská Ves

Dátum úmrtia

14.08.1933 - 01.03.2018

#

Zita Smolenová

Miesto pohrebu

Kostol, Slovenská Ves

Dátum úmrtia

19.03.1958 - 25.02.2018

#

Štefan Smolen

Miesto pohrebu

Kostol, Slovenská Ves

Dátum úmrtia

31.12.1955 - 25.02.2018

#

Alžbeta Kromková

Miesto pohrebu

Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa, Malá Franková 32, 059 78, Malá Franková

Dátum úmrtia

03.05.1935 - 24.02.2018

#

Mária Akurátna

Miesto pohrebu

Kostol, Toporec

Dátum úmrtia

13.02.1930 - 24.02.2018

#

František Kňazovický

Miesto pohrebu

Rímsko-katolícky kostol svätej Anny, Ladislava Medňanského, 059 01, Spišská Belá-Strážky

Dátum úmrtia

23.11.1938 - 23.02.2018

#

Ján Monka

Miesto pohrebu

Kostol, Spišská Belá

Dátum úmrtia

07.07.1955 - 15.02.2018