Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

František Kňazovický

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.11.1938 ✞ Dátum úmrtia: 23.02.2018

Miesto pohrebu: Rímsko-katolícky kostol svätej Anny, Ladislava Medňanského, 059 01, Spišská Belá-Strážky Dátum a čas pohrebu: 25.02.2018 14:00

  1. #

    Marek - 24.02.2018

  2. #

    Martin - 24.02.2018

O osobe

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, že nás dňa 23. februára 2018 vo veku nedožitých 80 rokov opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko.

O pohrebe

Posledná rozlúčka bude dňa 25.02.2018 (nedeľa) o 14:00 so svätou omšou v Rímsko-katolíckom kostole v Strážkach.

Parte