Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

Pravidlá pri používaní súborov „Cookie“

 

Internetový portál Funerio.sk (ďalej len ako “portál”) používa súbory cookie na webovej URL adrese www.funerio.sk .

 

Aby sme porozumeli spôsobu, akým návštevníci portál vo všeobecnosti využívajú a aby sme im mohli uľahčiť prehliadanie pri jeho využívaní, je možné, že budeme zhromažďovať údaje o spôsobe, akým je tento portál využívaný (priamo i prostredníctvom našich partnerov).

 

Tieto pravidlá umožnia porozumieť, aké informácie sa zhromažďujú a pomôžu tak kontrolovať spôsob zhromažďovania údajov a ich využívanie.

 

Ďalšie informácie o našich pravidlách ochrany osobných údajov a využívaní dát je možné nájsť nižšie v časti Pravidlá spracúvania osobných údajov.

 

1. Čo sú to súbory cookie?

 

Súbory cookie sú malé textové súbory sťahované internetovým prehliadačom a ukladané v počítači. Cookies slúžia na rozpoznanie opakovaného navštevovania portálu a zlepšovania služieb, ktoré portál poskytuje. Cookies okrem toho slúžia aj na prenos informácií, na základe ktorých budú návštevníci automaticky rozpoznaní. Rozpoznanie sa deje prostredníctvom IP adresy uloženej v súboroch cookie. Tieto informácie slúžia výhradne na zlepšenie našich služieb a zrýchlenie prístupu návštevníkov k portálu. Sťahovanie cookies do počítača je možné vypnúť upravením nastavenia internetového prehliadača.

 

Cookies môžu byť rozdelené do viacerých kategórií. Prvou kategóriou sú súbory cookie “Nevyhnutne potrebné”, ktoré umožňujú pohybovať sa po portáli a používať jeho funkcie. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o návštevníkoch, ktoré by sa dali použiť na marketing alebo na zapamätanie si histórie internetového prehliadania.

Druhou kategóriou sú “Analytické – štatistické” súbory cookie, ktoré zbierajú dáta o používaní portálu návštevníkmi, ako sú napríklad počet návštev, čas strávený na portáli, miera odchodov z portálu, použité zariadenie na prehliadanie stránky a ďalšie iné.
Treťou kategóriou sú “Reklamné – marketingové” súbory cookies. Slúžia na zobrazovanie reklám, inzerátov alebo bannerov týkajúcich sa osoby alebo konkrétnych záujmov.

 

Používanie rôznych kategórii cookies obvykle zahŕňa aj pripojenie tretích strán. Portál aktuálne využíva prvú a druhú kategóriu cookies.

 

2. Účel cookies

 

Cookies v prvom rade pomáhajú rozpoznať návštevníkov portálu a čo najviac im zjednodušiť používateľské prostredie.

Cookies sú používané aj na vyhodnotenie relácií návštevníkov na portáli, aby bolo možné analyzovať údaje o sme napríklad videli, ktoré podstránky a funkcie ich zaujímajú. Analytické cookies nám pomáhajú najmä zlepšovať naše služby a naše projekty do ktorých sme zapojení.

 

3. Aké typy cookies používame ?

 

Nižšie sa nachádza zoznam súborov cookie, ktoré sú používané na prevádzku portálu.

 

1. Kategória: Nevyhnutne potrebné


Názov Popis využitia cookie Súhlas / Nesúhlas
Základné súbory cookie Umožňujú pohybovať sa po webovej stránke a používať jej funkcie Bez možnosti odmietnutia

 

2. Kategória: Analytické – štatistické (prístup tretích strán)


Názov Popis využitia cookie Súhlas / Nesúhlas
Google Analytics Služba na webovú analýzu návštevnosti Pre nesúhlas kliknite sem

 

4. Súhlas s používaním cookies

 

Súhlas je potrebný ako právny základ pre používanie cookies. Súhlas udeľuje návštevník portálu dobrovoľne a to formou odkliku “Súhlasím” v spodnej lište portálu alebo aj konkludentne samotným prehliadaním portálu. Technické upozornenie – v prípade, že sa návštevník rozhodne pre nesúhlas alebo blokovanie súborov cookie, toto rozhodnutie môže ovplyvniť funkčnosť portálu.

 

5. Správa súborov cookie

 

V prehliadači je možné súbory cookies zrušiť, deaktivovať alebo vymazať. V nasledujúcom texte je zoznam odkazov na pokyny pre správu súborov cookie v rôznych prehliadačoch:

Google Chrome

Safari

Firefox

Opera

Internet Explorer

 

6. Zmeny v pravidlách

 

Portál Funerio môže meniť pravidlá pri používaní súborov cookie, tak aby boli dodržané zákonné požiadavky, aktualizácie funkcií portálu alebo aby boli opravené prípadné chyby. Odporúčame preto návštevníkom, aby si pravidelne kontrolovali tieto pravidlá pre všetky zmeny. Zmeny týchto Pravidiel pri používaní súborov „Cookie“ sú účinné od chvíle kedy boli uverejnené na URL adrese www.funerio.sk .

 

Pravidlá spracúvania osobných údajov

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

 

1. Účel spracovania osobných údajov:

 

Tvorba digitálnych spomienok

Pre tvorbu digitálnych spomienok, zmlúv a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve.

Ide o služby s nasledovným zameraním:

– Digitálne spomienkové stránky

– Elektronické úmrtné oznámenie (parte)

– Tvorba webstránok

– Rôzne programátorské a grafické služby súvisiace s pohrebníctvom

Bez týchto údajov by sme naše projekty nedokázali realizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby danej služby, napr. programátorom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom alebo spolupracujúcim expertom.

 

2. Používanie webstránok

 

Portál využíva súbory cookies a webový nástroj Google Analytics. Viac informácií o pravidlách pri používaní súborov cookies je možné nájsť v sekcii vyššie.

Pre informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google, navštívte tento link.

 

3. Spracovanie osobných údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje výhradne dotknutá osoba a to samostatne a dobrovoľne. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to využitím nasledovných typov komunikácie:

– Zaslaním e-mailovej správy na gdpr@funerio.sk

 

4. Doba uchovávania údajov

 

Portál uchováva osobné údaje po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a ďalšie).

 

5. Právo na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

 

Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

– vziať súhlas kedykoľvek späť,

– vyžiadať si informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

– vyžiadať si vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

– vyžiadať si výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

– požadovať vymazanie osobných údajov,

– v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na portál alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

6. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

 

V prípade otázok týkajúcich sa používania súborov cookies a/alebo ochrany osobných údajov napíšte dotaz sem. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na Vaše otázky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti. Kontakt na dozorujúci orgán pre ochranu osobných údajov nájdete kliknutím sem.

 

 

Kontaktné informácie

https://funerio.sk/kontakt/

gdpr@funerio.sk