Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

Zoradiť podľa:

Zosnulí

#

Milan Šimkovič

Miesto pohrebu

Malacky - Nový cintorín

Dátum úmrtia

24.07.1942 - 17.09.2020

#

Fana Jursová

Miesto pohrebu

Malacky - Starý cintorín

Dátum úmrtia

18.05.1936 - 17.09.2020

#

Anna Volná

Miesto pohrebu

Malacky - Nový cintorín

Dátum úmrtia

16.07.1940 - 16.09.2020

#

Marta Balážiková

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

Dátum úmrtia

#

Jozef Noga

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

04.06.1928 - 09.09.2020

#

Mojmír Matuštík

Miesto pohrebu

Sekule

Dátum úmrtia

04.03.1948 - 07.09.2020

#

Alojz Kašuba

Miesto pohrebu

Malacky - Nový cintorín

Dátum úmrtia

23.03.1940 - 07.09.2020

#

Žofia Liďáková

Miesto pohrebu

Rohožník

Dátum úmrtia

14.05.1938 - 04.09.2020

#

Mgr. Roman Kučera

Miesto pohrebu

Malacky - Nový cintorín

Dátum úmrtia

05.02.1969 - 04.09.2020

#

Terézia Klenová

Miesto pohrebu

Malé Leváre

Dátum úmrtia

22.04.1933 - 04.09.2020

#

Tibor Lukáčik

Miesto pohrebu

Lipany Dom smútku

Dátum úmrtia

15.05.1942 - 02.09.2020

#

Jozef Kudla

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

Dátum úmrtia

#

Miroslav Ondrejka

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

Dátum úmrtia

#

Viliam Rybánsky

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

30.08.1938 - 28.08.2020

#

Jozef Gašpar

Miesto pohrebu

Malacky - Nový cintorín

Dátum úmrtia

07.09.1939 - 28.08.2020

#

Mária Cvíčelová

Miesto pohrebu

cintorín Hlohovec

Dátum úmrtia

Dátum úmrtia

#

Nadežda Orthová

Miesto pohrebu

Plavecký Štvrtok

Dátum úmrtia

25.02.1978 - 28.08.2020

#

Františka Brhelová

Miesto pohrebu

cintorín Šulekovo

Dátum úmrtia

Dátum úmrtia