Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

PORTÁL FUNERIO

 

Internetový portál, ktorý je pietnym miestom pre zdieľanie informácií o zosnulých. Miestom pre vyjadrenie sústrasti, zapálením sviečky, či napísaním kondolencie.

 

Portálu Funerio poskytuje inovatívne spomienkové online služby. Zahŕňajú napríklad digitálne spomienkové stránky, v ktorých máte možnosť zdieľania fotiek a taktiež zapálenia sviečky či kondolovania pozostalým.

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

 

Spomienková stránka je vytváraná pre rodinu a priateľov, ktorí smútia nad stratou milovaného človeka.

 

 • Každý používateľ portálu, môže zanechať kondolenciu alebo zapáliť sviečku.
 • Každý používateľ je osobne zodpovedný za obsah všetkých správ, ktoré zverejní. Akonáhle správu publikuje, je viditeľná aj pre ostatných používateľov.
 • Kondolencie musia byť podpísané plným menom.
 • Prevádzka portálu je v súlade so slovenským a európskym právom a neakceptuje obsah, ktorý môže mať za následok trestnú zodpovednosť alebo je hanlivý, urážajúci, rasistický, výhražný, obscénny alebo inak v rozpore s platnými zákonmi a predpismi.
 • Zneužitie spomienkových stránok na komerčné účely, ako je skrytá reklama, môže viesť k vylúčeniu z portálu.
 • Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odstrániť obsah, ktorý porušuje pravidlá. Prevádzkovateľ ďalej môže zmeniť podmienky používania portálu a to bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Portál nemôže byť využívaný na súkromnú komunikáciu medzi používateľmi, slúži tak výhradne na pietne účely.
 • Kopírovanie akýchkoľvek podkladov pre ďalšie použitie z portálu Funerio a spomienkových stránok je bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

 

 Je zakázané uverejňovať:

 

 • Príspevky alebo kondolencie, ktoré sú hanlivé alebo urážajúce, obsahujú reklamu, porušenie autorských práv, alebo sú inak v rozpore so slovenskými zákonmi. V prípade porušenia tejto podmienky, budú odstránené bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Osobné útoky, vyhrážky, hanlivé príspevky alebo šírenie klebiet a iné nevhodné príspevky, ktoré by sa mohli dotknúť jednotlivých ľudí.
 • Obscénne a inak urážlivé výroky a príspevky.
 • Zdieľanie a šírenie materiálu chráneného autorskými právami je bez predošlého súhlasu.
 • Príspevky, ktoré obsahujú reklamu alebo iné pokusy predávať produkty alebo služby.
 • Neuverejňujte rovnaké príspevky viackrát (spam).
 • Nie je dovolené pridávať odkazy na stránky s obsahom, ktorý by mohol viesť k trestnej činnosti alebo je hanlivý, urážajúci, rasistický, výhražný, obscénny, pornografický, alebo inak v rozpore so slovenskými zákonmi.
 • Príspevky v rámci poslednej rozlúčky so zosnulým nie sú vopred schvaľované, ale sú podľa možnosti priebežne kontrolované. Náš partner Adstate s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo vymazať nevhodné príspevky. V prípade opakovaného porušovania pravidiel má tiež Adstate s.r.o. právo odosielateľa vylúčiť.

 

TECHNOLÓGIA A BEZPEČNOSŤ:

 

Portál je zabezpečený SSL certifikátom, ktorý zabezpečuje bezpečnú komunikáciu medzi webovými servermi prostredníctvom HTTPS protokolu. SSL spojenie funguje na princípe asymetrickej šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov – verejný a súkromný. Verejný kľúč je možné zverejniť a ak týmto kľúčom ktokoľvek zašifruje nejakú správu, je zabezpečené, že ju bude môcť rozšifrovať len majiteľ použitého verejného kľúča svojím súkromným kľúčom.

 

Údaje o zabezpečení osobných údajov je možné nájsť v nasledovnej sekcii: Ochrana osobných údajov

 

Ukladanie a zálohovanie údajov prebieha na slovenských virtuálnych serveroch. Portál je uložený na ultra-rýchlych SSD diskoch, s automatickým zálohovaním a o ich bezpečnosť sa v pravidelných intervaloch stará antivírus od firmy ESET.

 

OTÁZKY A ODPOVEDE:

 

Ako vytvoriť spomienkovú stránku?
Spomienkové stránky vytvárajú pohrebné služby samé, po zaškolení od pracovníkov portálu

 

Kedy je spomienková stránka aktívna?
Online spomienková stránka je aktívna a zverejnená ihneď po jej vytvorení pohrebnou službou. V prípade potreby je možné prednastaviť jej zverejnenie na neskorší dátum a čas alebo aj jej vymazanie.

 

Ako odstránim spomienkovú stránku?
Ak ste administrátor, môžete po prihlásení deaktivovať spomienkovú stránku. Ak si taktiež želáte odstrániť údaje o zosnulom, kontaktujte nás prosím na info@funerio.sk.