Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Žofia Pavlíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 11.05.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 17.05.2021 15:00

 1. #

  Pani. - 01.06.2021

 2. #

  Gita Podkovčíková - 14.05.2021

  Odpočívaj v pokoji Žofka.

 3. #

  Daniela Detersova - 14.05.2021

  úprimnú sustrasť rodine

 4. #

  rod.Pokrývkova - 13.05.2021

 5. #

  BB. - 13.05.2021

  BB.

 6. #

  rodina Nývltová - 13.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Rodina Husárová - 13.05.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 8. #

  rod.Hanuliakova - 13.05.2021

 9. #

  Rod. Ščipaková - 13.05.2021

  úprimnú sústrast

 10. #

  PS Tibor Schottert - 13.05.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. mája 2021  vo veku 78 rokov

zomrela naša milovaná mama, sesternica, teta, priateľka a známa

Žofia PAVLÍKOVÁ     rod. Pivoňová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční 17. mája 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku

Parte