Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vojtech Balón

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 15.02.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.02.2021 15:00

 1. #

  Martina Pavlovičová - 29.06.2021

 2. #

  Katarína Gubalová - 24.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #

  Eleonóra Kotučková - 23.02.2021

  Úprimnú sústrasť

 4. #

  Vladimír Záhorský - 22.02.2021

  Príjmite úprimnú sústrasť. Odpočívaj v pokoji.

 5. #

  Anna Hrncarova - 21.02.2021

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Eva Balážová - 21.02.2021

  úprimnú sústrasť

 7. #
 8. #

  rod. Košťálová - 21.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine prajeme. Nech odpočíva v pokoji

 9. #

  Barbora - 20.02.2021

 10. #

  Talloví - 20.02.2021

  Uprimnu sustrast..

 11. #

  r. Kremnická - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 12. #
 13. #

  Miro Začko - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť.

 14. #

  Beáta Jašicová - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 15. #

  Ladislav Michal - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť.

 16. #

  Jana Točíková Vaculíková - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 17. #

  Anton Sobota - 19.02.2021

  Úprimnú sústrasť rodine.

 18. #

  Karol Foltánek - 18.02.2021

  Úprimnu sústrasť.

 19. #

  Pavol a Oľga Ernstovi - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 20. #

  rod. Moravčíková - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť

 21. #

  Marián Šiška - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 22. #

  v - 18.02.2021

 23. #

  rod.Černa - 18.02.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine

 24. #

  Zuzana Palatinusová - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť.

 25. #

  Alexandra Morávková - 18.02.2021

  Ùprimnú sústrasť celej rodinke

 26. #

  Rodina Čuláková - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť

 27. #

  Martina Vavrová - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť

 28. #

  rod.Petra Bardáča - 18.02.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 29. #

  r. Kollárová - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť😔

 30. #

  r.Šebestová - 18.02.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 31. #

  PS Tibor Schottert - 18.02.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. februára 2021  vo veku 80 rokov zomrel

náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, strýko, priateľ a známy

Vojtech BALÓN

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 22. februára 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte