Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vlasta Bogdanová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.07.1963 ✞ Dátum úmrtia: 21.12.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.12.2018 15:00

 1. #

  Ja - 10.11.2023

  Spomínam Vlasti

 2. #

  známa - 30.10.2021

  Odpočívaj v pokoji

 3. #

  Rodina - 07.01.2021

  Chýbate nám, posielame pozdrav do neba

 4. #

  známa - 19.09.2020

  Odpočívaj v pokoji

 5. #

  známa - 28.08.2020

  Odpočívaj v pokoji

 6. #
 7. #
 8. #

  ☹️ - 31.12.2019

 9. #
 10. #

  známa - 18.12.2019

 11. #
 12. #

  ?❤ - 27.06.2019

 13. #

  Tetulka chýbate - 06.03.2019

 14. #

  neznámy - 21.12.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. decembra 2018 vo veku 55 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Vlasta BOGDANOVÁ rod. Kolenová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Posledná rozlúčka sa bude konať 27. decembra 2018 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte