Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vladimír Kobora

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 21.07.1945 ✞ Dátum úmrtia: 26.05.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Dvorníky, okr.Hlohovec, 92056, Dvorníky Dátum a čas pohrebu: 28.05.2020 14:30

 1. #

  dvorničania - 27.01.2021

 2. #

  Jana K. - 03.06.2020

 3. #

  Rodina Sláviková - 03.06.2020

 4. #
 5. #

  Rodina Nanková Bzince - 29.05.2020

 6. #

  Rodina Pivovarčiová - 29.05.2020

 7. #

  rod. Filová - 29.05.2020

 8. #

  rod. Suchánová - 29.05.2020

 9. #
 10. #
 11. #
 12. #

  rod. Szocsová - 28.05.2020

 13. #

  Rodina Gruchaláková - 27.05.2020

  Prijmite našu úprimnú sústrasť.

 14. #

  Elena Bardiovská,Koplotovce - 27.05.2020

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Nech odpočíva v pokoji.

O osobe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome
smútku na cintoríne v Dvorníkoch.
Pohreb sa bude konať 28. mája 2020 o 14:30 hodine na miestnom
cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv. omša začne o 14:00 hodine
v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dvorníkoch.

O pohrebe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. mája 2020 vo veku74 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor, svokor,strýko, priateľ a známyVladimír KOBORA

Parte