Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vladimír Halás

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 28.08.1939 ✞ Dátum úmrtia: 17.10.2018

Miesto pohrebu: Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.10.2018 13:30

  1. #

    syn Vlado - 17.04.2019

  2. #

    PS - 18.10.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. októbra 2018 vo veku 79 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, svokor, svat, švagor, bratranec, strýko, priateľ a známy Vladimír HALÁS

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 22. októbra 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte