Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vít Paulovič

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.07.1930 ✞ Dátum úmrtia: 15.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 18.01.2019 15:00

  1. #

    Peter - 03.12.2020

  2. #

    PS - 16.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. januára 2019 vo veku 88 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Vít PAULOVIČ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 18. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte