Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vincent Šoka

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 16.07.1927 ✞ Dátum úmrtia: 17.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.01.2019 15:00

  1. #

    Emilia Bendlová - 10.06.2021

  2. #

    PS - 17.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. januára 2019 vo veku 91 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, strýko, priateľ a známy Vincent ŠOKA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 22. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľav Šulekove.

Parte