Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Vincencia Zelenayová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 19.07.1934 ✞ Dátum úmrtia: 15.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.09.2018 15:00

  1. #

    D - 29.06.2020

  2. #

    PS - 17.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 15. septembra 2018 vo veku 84 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, svokra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Vincencia ZELENAYOVÁ rod. Husárová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 19. septembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte