Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Viliam Riška

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 02.01.1945 ✞ Dátum úmrtia: 24.04.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 29.04.2019 13:30

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. apríla 2019 vo veku 74
rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor,
svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Viliam RIŠKA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 29. apríla 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte