Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Veronika Mišechová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 06.05.1949 ✞ Dátum úmrtia: 06.09.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 11.09.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6. septembra 2019 vo veku 70 rokov zomrela naša milovaná mamička, babička, prababička, svokra, krstná mama, švagriná, teta, sesternica a priateľka
VERONIKA MIŠECHOVÁ rod. Klausová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 11.septembra 2019 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte