Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Valéria Palatinusová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.07.1932 ✞ Dátum úmrtia: 17.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 21.01.2019 15:00

  1. #

    Rodina Petrušova - 19.03.2019

  2. #

    PS - 17.01.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. januára 2019 vo veku 86 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, svokra, krstná mama, sesternica, svatka, teta, priateľka a známa Valéria PALATINUSOVÁ rod.Chovancová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 21. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte