Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Valéria Hradňanská

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 20.08.1939 ✞ Dátum úmrtia: 11.03.2018

Miesto pohrebu: Krematórium Levoce, SNP 2129/54, 934 01, Levice Dátum a čas pohrebu: 14.03.2018 14:00

  1. #

    Marian - 12.03.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 12.03.2018

    Úprimnú sústrasť od celého kolektívu pohrebníctva Cháron smútiacej rodine.

O osobe

Opustila nás naša drahá mama a príbuzná Valéria.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Valériou Hradňanskou ktorá nás opustila v Banskej Štiavnici sa uskutoční v kruhú úszkej rodiny.

Parte