Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Terézia Žilová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.05.1942 ✞ Dátum úmrtia: 11.05.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 15.05.2018 14:00

  1. #

    Marian - 13.05.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - Stanka Šaková - 13.05.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Opustila nás naša spoluveriaca, príbuzná a známa.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s pani Teréziou Žilovou rod. Neviďanskou sa bude konať v utorok 15. mája 2018 v Dome rozlúčky Fraüenberg v Banskej Štiavnici podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi. Telesná schránka bude následne pochovaná na miestnom cintoríne.

Parte