Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Terézia Paulíková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 03.05.2021

Miesto pohrebu: Bučany cintorín Dátum a čas pohrebu: 07.05.2021 15:00

 1. #

  PS - 27.06.2021

 2. #

  rod. Petreková - 04.05.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodine.

 3. #
 4. #

  PS Tibor Schottert - 04.05.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. mája 2021

vo veku 72 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra,

švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa

Terézia PAULÍKOVÁ

rod. Bolečková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Bučanoch. Pohreb sa uskutoční 7. mája 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku

Parte