Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Teofil Hlavna

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 29.01.2022

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 03.02.2022 15:00

 1. #

  Kristina - 03.02.2022

  Dedko odpočívaj v pokoji 🖤🕯😭

 2. #

  Rod.Hlavnova - 03.02.2022

  Uprimnu sustrast celwj rodine

 3. #

  Rod.Urminska - 02.02.2022

  Úprimnú sustrast

 4. #

  Peter Baďura s rodinou - 01.02.2022

  Uprimnu sústrasť celej rodine

 5. #

  Lýdia Hanáková - 01.02.2022

  R.I.P

 6. #

  Jozef Mikuš - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť rodine.

 7. #

  rod.Hollá - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.Nech odpočíva v pokoji.

 8. #

  rod. Vršecká - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 9. #

  Rodina Kulichova - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 10. #

  Cela rodina Detersova - 01.02.2022

  Uprimnu sústrasť Teo myslela som si, že tu budeš večne, budes mi chýbať, odpocivaj v pokoji

 11. #

  zelinka jozef - 01.02.2022

  Úprimnú sústrasť

 12. #

  rodina Zámečníková - 31.01.2022

  Vyjadrujeme Vám úprimnú sústrasť🙏Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech mu svieti

 13. #

  Miloš Zachar - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 14. #

  Albert miro - 31.01.2022

  Uprimnu sustras celej rodine

 15. #

  Štefan Marta Rafadusova - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 16. #

  Peter Pestún - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 17. #

  Rodina Husárová - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 18. #

  Stanislav Šoka - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😪😪

 19. #

  Juraj Jaroška - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  Eva Šokova - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť

 21. #

  Ján Tassy - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť.

 22. #

  Monika Janickova - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodinke🕯️😢

 23. #

  Rodina Belčíková - 31.01.2022

  Prijmite úprimnú sústrasť.

 24. #

  Gabika Plechova - 31.01.2022

 25. #

  Emilia Bendlová - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť.

 26. #

  Rodina M.Liptak - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť rodine,Odpocivajte v pokoji,

 27. #

  Stano Zeman - 31.01.2022

  Uprimnú sústrasť celej rodine

 28. #

  Kvetoslava Fulírová - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine 🖤😪😪

 29. #

  Mária Levčíková - 31.01.2022

  R.I.P.🕯️

 30. #

  Soňa Kabaštová s rodinou - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine🖤😪

 31. #

  Jana Kováčová - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť prajem celej rodine

 32. #

  Rodina Tomasikova - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť

 33. #

  Zelinkova - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 34. #

  Jarmila Ješková - 31.01.2022

  Úprimnú sústrasť celej odpočívaj v pokoji.

 35. #

  PS Tibor Schottert - 31.01.2022

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. januára 2022
vo veku 92 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko,
svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Teofil HLAVNA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa uskutoční dňa 3. februára 2022 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná sv. omša začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte