Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Špaček

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.06.1928 ✞ Dátum úmrtia: 02.09.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 05.09.2018 15:00

  1. #

    PS - 04.09.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 2. septembra 2018 vo veku 90 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Štefan ŠPAČEK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku nacintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 5. septembra 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte