Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Rafajdus

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 17.12.1952 ✞ Dátum úmrtia: 14.11.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 18.11.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. novembra
2019 vo veku 66 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec,
dedko, brat, švagor, svokor, svat, krstný otec, zať, strýko,
priateľ a známy
Štefan RAFAJDUS

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 18. novembra 2019 o 15:00 hodinena miestnom cintoríne.Zádušná sv.omša sa uskutoční o 14:00 hodine v kostoleKrista Kráľa v Šulekove.

Parte