Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Kolník

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 24.09.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 28.09.2021 15:00

 1. #

  Michaela Maronová - 27.09.2021

  úprimnú sústrasť Rodine.

 2. #

  r. Šajtlavova - 25.09.2021

  Úprimná sústrasť celej rodine.

 3. #

  rod.Detersova - 25.09.2021

  Uprimnú sústrasť celej rodine

 4. #

  Rodina Kulichova - 24.09.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 5. #

  PS Tibor Schottert - 24.09.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. septembra 2021
vo veku 85 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko,
svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Štefan KOLNÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 28. septembra 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte