Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Štefan Budiáš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.02.1934 ✞ Dátum úmrtia: 25.04.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 30.04.2018 13:30

  1. #

    PS - 26.04.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. apríla 2018 vo veku 84 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Štefan BUDIÁŠ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 30. apríla 2018 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte