Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Sidonia Mončeková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.05.1940 ✞ Dátum úmrtia: 29.07.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 31.07.2018 13:30

  1. #

    Anton Sobota - 15.05.2021

  2. #

    PS - 30.07.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. júla 2018 vo veku 78 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Sidónia MONČEKOVÁ rod. Hromadová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 31. júla 2018 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 12:30 hodine v kostole Krista Kráľav Šulekove.

Parte