Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Pindur

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 26.09.1943 ✞ Dátum úmrtia: 19.12.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.12.2019 13:30

  1. #

    Jarmila a Miroslav - 21.12.2019

    Rudko odpočívaj v pokoji

  2. #

    Tibor Schottert - 20.12.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. decembra 2019 vo veku
76 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor, svokor,
krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy
Rudolf PINDUR

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 27. decembra 2019 o 13:30 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte