Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Mihalčík

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 30.11.1938 ✞ Dátum úmrtia: 05.05.2018

Miesto pohrebu: Dom smútku Ilija, 96901, Ilija Dátum a čas pohrebu: 08.05.2018 14:00

  1. #

    Marian - 06.05.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 06.05.2018

    Úprimnú sústrasť celej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron.

O osobe

Náš otec, príbuzný, spoluveriaci, priateľ a spolubčan nás opustil.

O pohrebe

Posledná rozlúčka s Rudolfom Mihalčíkom sa bude konať 8. mája 2018 o 14:00 hod. (utorok) v dome smútku v obci Ilija s omšou v miestnom kostole, kde bude následne jeho telesná schránka pochovaná na miestnom cintoríne.

Parte