Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rudolf Kosmál

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.02.1955 ✞ Dátum úmrtia: 13.02.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 19.02.2020 13:30

  1. #

    Roman - 25.12.2021

  2. #

    Martin - 19.02.2020

  3. #

    Tibor Schottert - 17.02.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. februára 2020
vo veku 65 rokov zomrel náš milovaný brat, švagor, bratranec, strýko, krstný syn,
synovec, priateľ a známy
Rudolf KOSMÁL

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 19. februára 2020 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte