Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Šutvajová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 30.01.2023

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 03.02.2023 13:30

 1. #

  Rodina Drábiková - 05.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 2. #

  Zemanová Mária - 05.02.2023

  úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  rodina Škopeková - 03.02.2023

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  Zuzana Marková rod.Mokošáková - 03.02.2023

  Odpočinutie večné daj jej Pane...prijmite úprimnú sústrasť

 5. #

  Mária Mokošáková - 03.02.2023

  Odpočinutie večne daj jej o Pane a svetlo večne nech jej svieti nech odpočiva v pokoji. Amen. Smutiaca rodins prijmite úprimnú sústrasť.

 6. #

  Baranova Helena - 03.02.2023

  Odpocivajte v pokoji uprimnu sustrast rodine

 7. #

  PS Tibor Schottert - 02.02.2023

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

So zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,

že nás navždy opustila dňa 30. januára 2023 vo veku 96 rokov naša milovaná

mama, stará a prastará mama, krstná mama a svokra

Rozália Šutvajová

rod. Brnová

O pohrebe

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa bude konať 3. februára 2023 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne v Hlohovci.

Parte