Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Rozália Gulová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 05.03.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: -

  1. #

    PS Tibor Schottert - 08.03.2021

    V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. marca 2021
vo veku 77 rokov zomrela naša milovaná

Rozália GULOVÁ rod. Zacharová

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa uskutoční len v úzkom rodinnom kruhu.

Parte