Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Roman Daniš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 04.12.1969 ✞ Dátum úmrtia: 28.04.2018

Miesto pohrebu: Kľačany Dátum a čas pohrebu: 01.05.2018 16:00

  1. #

    PS - 30.04.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. apríla 2018 vo veku 48 rokov zomrel náš milovaný syn, otec, brat, švagor, zať, strýko, priateľ a známy Roman DANIŠ

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Kľačanoch.Pohreb sa bude konať 01. mája 2018 o 16:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte