Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

prof. Ing. Mária Franeková, PhD.

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.02.1961 ✞ Dátum úmrtia: 28.09.2018

Miesto pohrebu: Nový cintorín Žilina Dátum a čas pohrebu: 01.10.2018 15:30

 1. #

  Jan - 16.11.2021

  Za Dura, Petra, Masla a Jana. DAKUJEME pani profesorka!

 2. #

  rod. Dvorská - 04.11.2018

 3. #

  Jana Šajtyová - 02.11.2018

 4. #

  Eva Krištofová - 02.11.2018

 5. #

  Anna Muchová - 02.10.2018

 6. #

  Viera Bartošová - 01.10.2018

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v obradnej sieni na Novom cintoríne v Žiline dňa 1.10.2018

Parte