Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Šibal

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.05.1949 ✞ Dátum úmrtia: 05.08.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 09.08.2018 13:00

  1. #

    Marian - 07.08.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 07.08.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Občianska rozlúčka s našim spoluobčanom, príbuzným a známim Petro Šibalom sa uskutoční 9. augusta 2018 v Dome rozlúčky Frauenberg v Banskej Štiavnici.

Parte