Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Peter Hovanec

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 18.12.1972 ✞ Dátum úmrtia: 18.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.11.2018 13:30

  1. #

    PS - 19.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18.11.2018 vo veku 45 rokov zomrel náš milovaný syn, brat, švagor, ujo, priateľ a známy Peter HOVANEC

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku v Hlohovci. Posledná rozlúčka sa bude konať 22.11.2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte