Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavol Struk

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 12.11.1946 ✞ Dátum úmrtia: 01.12.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.12.2019 13:30

 1. #

  Martina Janovičová - 04.12.2019

 2. #

  Daniel Bobåk - 04.12.2019

 3. #

  rod. Pinakova - 04.12.2019

 4. #

  Tono Macháček - 04.12.2019

 5. #

  Palo Fuska - 03.12.2019

 6. #

  kollar miro - 03.12.2019

 7. #

  Tibor Schottert - 02.12.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. decembra 2019 vo veku 73 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Pavol STRUK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 4. decembra 2019 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte