Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavol Poláčik

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 13.05.1950 ✞ Dátum úmrtia: 12.05.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 15.05.2018 13:30

  1. #

    Kamarát - 17.10.2021

    Spomínané

  2. #

    PS - 15.05.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 12. mája 2018 vo veku 67 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy Pavol POLÁČIK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Rozlúčka sa bude konať 15. mája 2018 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domusmútku.

Parte