Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Pavel Šándor

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 04.02.1939 ✞ Dátum úmrtia: 05.02.2020

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 10.02.2020 15:00

  1. #

    Hedviga s rodinou - 06.02.2020

  2. #

    Tibor Schmidt - 06.02.2020

  3. #

    Tibor Schottert - 06.02.2020

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 5. februára 2020
vo veku 81 rokov zomrel náš milovaný otec, starý otec, brat,
švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Pavel ŠÁNDOR

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 10. februára 2020 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte