Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oto Zámečník

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 14.01.1937 ✞ Dátum úmrtia: 13.05.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 16.05.2018 15:00

  1. #

    PS - 15.05.2018

O osobe

S hlbo kým žiaľom oznamujeme, že dňa 13. mája 2018 vo veku 81 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Oto ZÁMEČNÍK

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku nacintoríne v Hlohovci.Rozlúčka sa bude konať 16. mája 2018 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte