Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Ondrej Filo

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 18.10.1948 ✞ Dátum úmrtia: 29.07.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 01.08.2019 13:30

  1. #

    Tibor Schottert - 31.07.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. júla 2019 vo veku 70 rokov
zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, strýko,
priateľ a známy
Ondrej FILO

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 1. augusta 2019 o 13:30 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte