Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Ružičková

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.04.1929 ✞ Dátum úmrtia: 24.04.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 29.04.2019 15:00

  1. #
  2. #

    Rod. Galova - 28.04.2019

  3. #

    Tibor Schottert - 24.04.2019

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. apríla 2019 vo veku 90
rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra,
svokra, teta, priateľka a známa
Oľga RUŽIČKOVÁ
rod. Miklovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 29. apríla 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa.

Parte