Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Kováčová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 22.09.8368 ✞ Dátum úmrtia: 16.10.2018

Miesto pohrebu: Dom rozlúčky Frauenberg, Jozefa Karola Hella, 96901, Banská Štiavnica Dátum a čas pohrebu: 19.10.2018 15:00

  1. #

    Marian - 18.10.2018

  2. #

    Pohrebníctvo Cháron - 18.10.2018

    Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine od kolektívu pohrebníctva Cháron - Stanka Šaková.

O osobe

Posledný krát tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme je naša útecha. Na spomienkovej stránke môžete zanechať na počesť zosnulej osoby vašu kondolenciu, zapáliť sviečku, zakúpiť kvety v e-shope priamo na pohreb alebo prispieť darom.

O pohrebe

Posledná rozlúčka sa uskutoční podľa obradu rímskokatolíckej cirkvi v Dome rozlúčky Frauenberg.

Parte