Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Kopajová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 01.04.1933 ✞ Dátum úmrtia: 01.06.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 04.06.2018 15:00

  1. #

    PS - 01.06.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. júna 2018 vo veku 85 rokov zomrela naša milovaná mama, stará mama, prastará mama, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa Oľga KOPAJOVÁ rod. Vatterová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 4. júna 2018 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte