Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Huttová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 25.03.1942 ✞ Dátum úmrtia: 24.11.2018

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 27.11.2018 15:00

  1. #

    PS - 26.11.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 24. novembra 2018 vo veku 76 rokov zomrela naša mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Oľga HUTTOVÁ rod. Radičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 27. novembra 2018 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv. omša bude v kostole Krista Kráľa o 14:00 hodine.

Parte