Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Oľga Horváthová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 17.03.2021

Miesto pohrebu: cintorín Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 22.03.2021 13:30

 1. #

  Elena Bardiovska, r.Majcherova - 24.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 2. #

  Soňa Polakovicova - 22.03.2021

  Spíte sladko

 3. #

  Michal Zelka - 22.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 4. #
 5. #

  Rodina Beňušová - 22.03.2021

  Úprimnú sústrasť

 6. #

  Rod.Kozakova - 21.03.2021

  Úprimnú sústrasť

 7. #

  Beata - 21.03.2021

  Jožko, úprimnú sústrasť celej rodine

 8. #

  Bardiovska Val. - 20.03.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine

 9. #

  Marián Polakovič - 20.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 10. #

  Rodina Jána Piknu - 20.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 11. #

  Ľuba a Ľubo Šokoví - 19.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  rod.Cícerová a Vašková - 19.03.2021

  Uprimnú sústrať celej rodine.

 13. #

  rod.Schulteová - 19.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 14. #

  Eva Bardiovska-Ondrejkova - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 💔

 15. #

  Karol Foltánek - 18.03.2021

  Úprimnu sústrast celej rodine.

 16. #

  Marián Moder - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť...

 17. #

  Milan Klinčák - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a známym. Nech odpočíva v pokoji!

 18. #

  Anton Gorog - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Petrovičoví - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  Janka Moderova Vančová - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť rodine

 21. #

  Zlatica Mazikova/Kamencikova - 18.03.2021

  Úprimnú sústrast celej smútiacej rodine . Tetuška odpočívajte v pokoji.

 22. #

  Lubica Babusekova - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 23. #

  Jozef Pikna s rodinou - 18.03.2021

  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine.

 24. #

  rod.Kučerova - 18.03.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 25. #

  PS Tibor Schottert - 18.03.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 17. marca 2021  vo veku 86 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, švagriná, svokra, krstná mama, sesternica, teta, priateľka a známa

Oľga HORVÁTHOVÁ

rod. Zámečníková

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci. Pohreb sa bude konať 22. marca 2021 o 13:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.

Parte