Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Miroslav Škubla

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 26.07.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 29.07.2021 15:00

 1. #

  MARIA BETAKOVA - 04.11.2021

  ODPOCIVAJ V POKOJI

 2. #

  Peter Tittel s rodinou - 17.08.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 3. #

  Eleonóra Kotučková - 04.08.2021

  Úprimnú sústrasť

 4. #

  Jozef Tvrdy - 29.07.2021

 5. #

  Milan Sandor - 29.07.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 6. #

  Janka Hornáková - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 7. #

  Jozef Kollár - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.Odpočívaj v pokoji Mirko.

 8. #

  Kurekova Helena - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 9. #

  Peter Kačeriak - 28.07.2021

  Úprimnú súsrtrast

 10. #

  Jozef Točík - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť smútiacej rodine

 11. #

  Jan Krkoška - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 12. #

  Peter Gajdošík - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť, Mirko odpočívaj v pokoji.

 13. #

  Rod. Ščipaková - 28.07.2021

  Úprimnú sústrasť

 14. #

  Rodina Jozefa Siebensticha - 28.07.2021

  Vyjadrujeme úprimnú a hlbokú sústrasť.

 15. #

  Jozef Zachar s rodinou - 27.07.2021

  Mirko odpočívaj v pokoji.Úprimnú sústrasť celej rodine.

 16. #

  r.Kučerová - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine Mirec odpočíva v pokoji.

 17. #

  Lýdia Hanáková - 27.07.2021

  Uprimnú sústrasť Rodine Odpočívaj v pokoji

 18. #

  rod. Bariaková - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť

 19. #

  Škublová Zdena - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 20. #

  Zelinkova - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 21. #

  rodina Danáčová, Levice - 27.07.2021

  Večný pohoďák, Miro, odpočívaj v pokoji.

 22. #

  Anna Kamenčíková, Žemlová - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, viem o čom hovorím Hanka.

 23. #

  rod.Pilna - 27.07.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 24. #

  Štefan Nemec a manželka Mária - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť rodine. Mirko odpočívaj v pokoji.

 25. #

  Mária Levčíková - 27.07.2021

  R.I.P.

 26. #

  Jan Goga - 27.07.2021

  Uprimnu sustrast

 27. #

  Rodina Baranova - 27.07.2021

  Uprimnu sustrast

 28. #

  Rodina Grymova - 27.07.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 29. #

  Stefan Miho - 27.07.2021

  Uprimnu sustrast

 30. #

  Polča M. - 27.07.2021

  Mirko odpočívaj v pokoji.

 31. #

  Jarka Sedlačekova - 27.07.2021

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť

 32. #

  Rodina Kolenová - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 33. #

  Rod. Farbáková - 27.07.2021

  Mirko odpočívaj v pokoji. Prijmite úprimnú sústast.

 34. #

  Eva Šokova - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť

 35. #

  rod. Vranikovičova, Hausknechtova - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 36. #

  Andrea - 27.07.2021

  Odpočívaj v pokoji,krstný

 37. #

  D. Kolenová - 27.07.2021

  Mirko, odpočívaj v pokoji. 🖤

 38. #

  Tatiana - 27.07.2021

  Krstný, odpočívaj v pokoji. 🖤

 39. #

  Stanislav Šoka - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť.

 40. #

  Iveta Kabátová - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť.

 41. #

  rod.Hanuliakova - 27.07.2021

  Mirko odpočívaj v pokoji, už teraz chýbaš 😢

 42. #

  Anton Skubla - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine a Mirko odpočívaj v pokoji

 43. #

  rod. Šeryová - 27.07.2021

  Miroslav budeš nám chýbať.

 44. #

  Eva Manduchova - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine. Mirko odpočívaj v pokoji

 45. #

  rodina Nývltová - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine, Mirko odpočivaj v pokoji

 46. #

  Jaro Š. - 27.07.2021

  Mirko odpočívaj v pokoji.

 47. #

  Rodina Dominová. - 27.07.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 48. #

  Daniela Detersova - 27.07.2021

  Uprimnú sustrasť vyslovujem celej rodine

 49. #

  PS Tibor Schottert - 27.07.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 26. júla 2021

vo veku 71 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko,

syn, brat, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy

Miroslav ŠKUBLA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 29. júla 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.

Parte