Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Miroslav Buš

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 08.10.1946 ✞ Dátum úmrtia: 04.01.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 08.01.2019 15:00

 1. #

  Viglášová - 08.04.2019

 2. #

  PS - 07.01.2019

 3. #

  Milan Miklovič - 07.01.2019

  Mirko, odpočívaj v pokoji.

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. januára 2019 vo veku 72 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Miroslav BUŠ.

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútkuna cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 8. januára 2019 o 15:00 hodine na miestnomcintoríne z domu smútku.

Parte