Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milka Pavlovičová

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 24.02.1944 ✞ Dátum úmrtia: 28.12.2019

Miesto pohrebu: Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 31.12.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. decembra 2019 vo
veku 75 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka,
sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a
známa
Milka PAVLOVIČOVÁ
rod. Frolkovičová

O pohrebe

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v domesmútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 31. decembra 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.

Parte