Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Žemla

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 23.10.1933 ✞ Dátum úmrtia: 04.12.2019

Miesto pohrebu: Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 09.12.2019 15:00

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. decembra 2019
vo veku 86 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko,
švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy
Milan ŽEMLA

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavenév dome smútku na cintoríne v Šulekove.Pohreb sa bude konať 9. decembra 2019 o 15:00 hodine namiestnom cintoríne z domu smútku.Zádušná sv.omša začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľav Šulekove

Parte