Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Vnučko

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: 15.12.1953 ✞ Dátum úmrtia: 22.04.2018

Miesto pohrebu: Hlohovec Dátum a čas pohrebu: 25.04.2018 15:00

  1. #

    PS - 23.04.2018

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 22. apríla 2018 vo veku 64 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor, svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy.

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.Pohreb sa bude konať 25. apríla 2018 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domusmútku.

Parte