Funerio.sk
Opustili nás Pohrebné služby Blog Kontakt

© 2019 Stingray Studio

#

Milan Šeri

Miesto narodenia: - Dátum narodenia: - ✞ Dátum úmrtia: 23.10.2021

Miesto pohrebu: cintorín Šulekovo Dátum a čas pohrebu: 26.10.2021 15:00

 1. #

  Martin a Lucia Brunčáková - 26.10.2021

  Ďakujeme za prejavenú sústrasť nesmierne si to vážime

 2. #

  Hanka - 26.10.2021

 3. #

  Ivan Adamovič - 26.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 4. #

  Katarína Šeryová - 26.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 5. #

  Rodina Belčíková - 26.10.2021

  Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine.Nech odpočíva v pokoji.

 6. #

  Rod. Zvolencova - 26.10.2021

  Úprimnú sústrasť rodine, nech odpočíva v pokoji

 7. #

  Jozef SIEBENŠTICH a manželka. - 25.10.2021

  Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostlej roedine. Milan ako žiak so bol na vašej svadbe a ako dospelí sa zúčastním na Vašej poslednej rozlúčke z týmto svetom marnim. CEST VASAJ PAMIATKE. DODO.

 8. #

  rodina - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine Milana, rodina Jožka Pavlena

 9. #

  Ján Samuhel - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke😢

 10. #

  Rodina E.Vachanovej - 25.10.2021

  Uprimnu sustrast celej rodine.

 11. #

  Eva Šokova - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť

 12. #

  Anna Kamenčíková, Žemlová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť.

 13. #

  Strapkova Mária - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodinke

 14. #

  Pavol Kollár s rodinou - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť

 15. #

  Rodina Husárová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť

 16. #

  Jana Kopajova , Anka Miklovičova - 25.10.2021

  Prijmite našu úprimnú sústrasť. R.I.P.

 17. #

  rod.Tumová - 25.10.2021

  Smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

 18. #

  Rodina Krivdová, Nemcoví - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť. Ujo už ste s tetou Ankou, budete chýbať, moc ...

 19. #

  Rodina Odrušová - 25.10.2021

  Úprímnú sústrast celej rodine .Ujo odpočívajte v pokoji.

 20. #

  Svetlíková,Pltnícka - 25.10.2021

  Prajeme úprimnú sústrasť.Je nám to ľúto.

 21. #

  Miroslava Hausknechtova - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 22. #

  Spalova G - 25.10.2021

  UPRIMNU SUSTRAST CELEJ RODINE

 23. #

  Rod Detersova - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 24. #

  rodina Gučíkova a Majzelová - 25.10.2021

  Celej smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť

 25. #

  rod. Tarabová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine.

 26. #

  Rod.Vachanová - 25.10.2021

  Odpočívajte v pokoji 😥

 27. #

  Stano Zeman - 25.10.2021

  Uprimnu sústrast

 28. #

  Rodina Mancovičová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine 😪 😪

 29. #

  Nina Hrnčárova - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 30. #

  rodina Adamovičová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine

 31. #

  Jaroslav Šery - 25.10.2021

  Krsný - odpočívaj v pokoji.

 32. #

  rodina Miklovičová - 25.10.2021

  Úprimnú sústrasť celej rodine želá Pavol Miklovič s rodinou

 33. #

  PS Tibor Schottert - 25.10.2021

  V mene Pohrebníctva Tibor Schottert nám dovoľte vyjadriť úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a priateľom

O osobe

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. októbra 2021

vo veku 77 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, švagor, svokor,

svat, krstný otec, strýko, priateľ a známy

Milan ŠERI

O pohrebe

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Šulekove. Pohreb sa bude konať 26. októbra 2021 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša sa uskutoční o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.

Parte